Onur Air havayolu firmasının yolcu hakları kapsamında uçak iptali, uçak tehiri, bir alt veya üst sınıfa yerleştirme ve uçağa almama durumlarında uygulama esasları şu şekildedir:

Onur Air Uçak İptali Durumunda Yolcu Hakları

Uçak iptali durumunda yolcuya hizmet talep etme hakkı, bilet ücret iadesi veya güzergah değişikliği yapma hakkı doğar. Güzergah değişimi yapılacağı hallerde ise yolcuya hizmet hakkı kapsamındaki konaklama ve ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak sunmalıdır.

Yolcu hakları hükümlerine göre;

• Yolcu iptalden iki hafta önce haberdar edilmezse,

• Yolcu iptalden 7 gün ile iki hafta içerisinde haberdar edilip planlanan uçuş saatinden en çok 2 saat önce kalkış, planlanan varış saatinden ise en çok 4 saat sonra varış olacak şekilde alternatif bir uçuş teklif etmezse,

• Yolcu iptalden 7 günden az bir zaman dilimi içinde haberdar edilip planlanan uçuş saatinden en çok 1 saat önce kalkış, planlanan varış saatinden en çok 2 saat sonra varış olacak şekilde alternatif bir uçuş teklif etmezse, yolcuya tazminat talep etme hakkı doğar. Yolcu iletişim bilgilerini Onur Air havayolu firmasına yanlış vermişse ya da uçuş mücbir sebeplerle iptal edilmişse yolcu tazminat talep edemez.

Onur Air Uçak Tehiri (Gecikmesi) Durumunda Yolcu Hakları

Onur Air havayolu işletmesi uçuşun planlanan hareket saatine göre;

• İç hatlardaki uçuşlar ve 1500 km ve daha kısa olan tüm uçuşlarda iki saat veya daha fazla

• 1500-3500 km arası uçuşlarda(3500 km de dahil olmak üzere) üç saat veya daha fazla

• 3500 km’den daha fazla mesafedeki uçuşlar için 4 saat ve üzerinde rötar bekliyorsa Yolcuya hizmet hakkı teklif etmelidir. Eğer uçuş planlanan tarihten sonraki günler içerisinde olacaksa hizmet hakkı kapsamında bulunan konaklama ve ulaşım imkanlarını sağlamalıdır. Onur Air firmasında uçuşun 5 saat ve üzerinde gecikmesi halinde yolcu geri ödeme alma hakkına sahiptir.

Onur Air Uçağa Kabul Edilmeme Durumunda Yolcu Hakları

Onur Air havayolu firmasında yolcunun uçağa kabul edilmeme durumu ortaya çıkması halinde öncelikle uçuştan vazgeçecek gönüllüler bulunması için duyuru yapılır. Yeterli miktarda gönüllü bulunması durumunda, bu kişilere mümkün olan en kısa zamanda veya gönüllü kişinin uygun gördüğü ve kabul ettiği farklı bir tarihte aynı uçuş koşullarında farklı bir güzergah teklif edilmelidir. Yeterli miktarda gönüllü çıkmaması durumunda Onur Air yolcuyu kendi rızası dışında uçağa almayabilir. Bu durumda yolcuya hizmet hakkı, bilet ücret iadesi alma hakkı, güzergah değişikliği hakkı, güzergah değişiminin kabul edilmesi durumunda konaklama ve ulaşımının ücretsiz sağlanması hakkı ve tazminat hakkı doğar.

Onur Air Bir Üst veya Alt Sınıfa Yerleştirme Durumunda Yolcu Hakları

Yolcu uçuş için bir üst sınıfa yerleştirilirse herhangi bir hak talep edemez fakat bir alt sınıfa yerleştirme durumunda bilet ücretleri arasındaki farkın ve uçuş mesafesine göre biletin belirli bir yüzdesinin yolcuya ödenmesi gerekmektedir. Yolcuya ödenmesi gereken miktarlar mesafeye göre şu şekilde belirlenir:

• 1500 km ve altı uçuşlar için bilet tutarının %30’u

• 1500 km-3500 km(3500 km dahil) uçuşlar için bilet tutarının %50’si

• 3500 km üzeri uçuşlar için bilet tutarının %75’inin yolcuya 7 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Yolcu Hakları Kapsamında Hangi Hizmetler Verilmektedir?

Onur Air Hizmet Hakkı

Hizmet hakkı doğan durumlarda Onur Air yolcuya bekleme süresine göre;

• 2-3 saat arası rötarlarda sıcak-soğuk içecek hizmeti • 3-5 saat arası rötarlarda içecek hizmetine ilaveten kahvaltı veya yemek

• 5 saat arası rötarlarda içecek hizmeti, ara öğün ve ana öğün yemek hizmeti vermelidir. Bunlara ilaveten yolcuya süre kısıtlaması olmaksızın ücretsiz olarak 2 telefon görüşmesi, e-posta veya fax hizmeti teklif etmekle yükümlüdür. Konaklamanın gerekli olduğu durumlarda da Onur Air konaklama ve ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak sağlamalıdır. Hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişiler ve refakatçileri veya yalnız yolculuk eden çocuklar için Onur Air ihtiyaçların karşılanması konusunda özel ilgi göstermekle yükümlüdür.

Onur Air Bilet Ücreti Geri Ödemesi ve Güzergah Değişikliği Hakkı

• Yolcunun planladığı seyahatin tamamlanamayan uçuşlar sebebi ile bir anlamı kalmamışsa, Onur Air yolcuya seyahatin gerçekleşen bölümleri için bilet iadesinin tamamını alındığı fiyat üzerinden 7 gün içerisinde nakit, havale, çek vb. seçeneklerle yapması gerekmektedir.

• Yolcu bilet iadesi değil de alternatif uçuş talep ederse uçuşun mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşecek şekilde ayarlanması şarttır. Alternatif uçuş aynı şehir içerisindeki farklı bir havalimanından yapılacak şekilde teklif edildiyse Onur Air yolcunun uçuşun olacağı havalimanına veya kabul edeceği bir noktaya ulaştırılmasını ücretsiz olarak sağlamakla yükümlüdür.

Onur Air Tazminat Hakkı

Yolcunun uçuşu iptal edilmiş ve kendisine belirlenen sürelerde iptal bilgisi verilmemişse ya da yolcu kendi iradesi dışında uçuşa kabul edilmemişse tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Tazminat tutarları şu şekilde hesaplanır:

• İç hat uçuşlar için; 100 EUR

• Dış hat uçuşlar için; 1500 km ve altı uçuşlar için 250 EUR, 1500 km-3500 km(3500 km dahil) uçuşlar için 400 EUR, 3500 km üzeri uçuşlar için 600 EUR tazminat bedelinin TL cinsinden karşılığı yolcuya 7 gün içerisinde nakit, havale, banka çeki vb. şekillerde ödenmelidir. Yolcuya, 1500 km ve altı uçuşlar için 2 saat, 1500km-3500 km (3500 km dahil) uçuşlar için 3 saat, 3500 km üzeri uçuşlar için varış gecikmesi 4 saati aşmayacak şekilde alternatif bir uçuş teklif edilmesi halinde tazminat tutarları %50 oranında düşürülür.