Bu yazımızda havayolu uçuşunun iptalinde SHY-YOLCU Yönetmeliği kapsamında yolcuların haklarının neler olduğu konusunda bilgilendirme yapacağız. Havayolu ile seyahat eden yolcuların bilmesi gereken en önemli husus, iptal edilen uçuşu gerçekleştiren havayolu şirkete yükümlülükler yüklenmiştir. Bu yükümlülükler yolcuyu korumaya yöneliktir.

Peki havayolu şirketinin yükümlülükleri nelerdir?

1. Bilgi Verme Yükümlülüğü

2. Güzergâh Değişikliği Yükümlülüğü

3. Bilet Bedelinin İadesi Yükümlülüğü

4. Hizmet Verme Yükümlülüğü

5. Tazminat Verme Yükümlülüğü

Bilgi Verme Yükümlülüğü

Uçuşun iptal edilme durumlarında veya ertelenme durumlarında havayolu şirketi yolculara bilgi vermek ile yükümlüdür.

Güzergâh Değişikliği Yükümlülüğü

Planlanan uçuşun iptali durumunda yolcu son varış yerine güzergah değişikliği talep edebilir. Bu durum için seyahat koşullarının benzer olması gerekmektedir.

Bilet Bedelinin İadesi Yükümlülüğü

Uçuşun iptal edilmesi halinde yolcular bilet bedelinin iadesini talep edebilir.

Hizmet Verme Yükümlülüğü

Uçuşun iptal edilmesi durumunda eğer gün aşımı söz konusu değil ise, havayolu şirketi belli saatlere göre içecek ve yiyecek hizmeti vermek zorundadır. Eğer gün aşımı söz konusu ise havayolu şirketi yolcuların uygun bir konaklama tesisinde ya da otelde konaklamasını sağlamak zorundadır. Ayrıca konaklama yerine ulaşımı da karşılamak zorundadır.

Tazminat Vermek Yükümlülüğü

Uçak iptali yolcu hakları, SHY-YOLCU Yönetmeliği ( Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelik ) kapsamında koruma altındadır. Havayolu şirketleri bu yönetmelik doğrultusunda yolcuların tazminatlarını ödemekle yükümlüdürler.

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik ( SHY-YOLCU ) kapsamında,

• Fazla bilet satışı nedeni ile uçağa alınmama,

• Olağan üstü haller dışında uçuşun iptal olması,

• Uçuşun en az iki saat tehiri durumunda,

• Uçağa kabul edilmeme veya aşağıdaki durumlarda,

1. Yolcunun planlanan hareket vaktinden en az iki hafta öncesinde iptalden haberdar edilmediği durumlarda,

2. Yolcunun planlanan hareket vaktinden yedi gün ile iki hafta öncesinde haberdar edildiği, ancak planlanan hareket saatinden en fazla iki saat önce son varış yeri ve kalkışa planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra ulaşım sağlayabilecek güzergâh değişikliği teklif edilmeyen durumlarda,

3. Yolcunun planlanan hareket vaktinden yedi günden daha kısa süre öncesinde iptalden haberdar edildiği, ancak planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce son varış yerine ve ayrılmaya, planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra ulaşım sağlayabilecek güzergâh değişikliği teklif edilmeyen durumlarda, Mesafeye göre belirlenen fiyatlar göz önünde bulundurularak tazminat alma hakkına sahiptirler.

Hizmet Kapsamı Dışında Kalanlar;

• Sağlık,

• Emniyet,

• Güvenlik,

• Uygun olmayan belgeler nedeni ile uçağa alınmayan yolcular.

Olağan Üstü Haller;

• Doğal afetler,

• Meteorolojik şartlar,

• Güvenlik riskleri,

• Uçuş emniyeti eksiklikleri,

• Grev,

• Siyasi Nedenler

Bu durumlarda tazminat ödemesi yapılmaz.