Atlas Global havayolu firmasının yolcunun onaylanmış rezervasyonu/bileti olmasına ve işlemleri için vaktinde gelmiş olmasına rağmen uçağa alınmaması durumunda, uçuş iptali durumunda, uçuş tehirinde, yolcunun talebi dışında bilet sınıfının değiştirilmesi durumunda uyguladığı yolcu hakları yönetmeliği şu şekildedir:

Uçağa Kabul Edilmeme Durumundaki Haklar

Yolcunun onaylanmış rezervasyon kodu olan bir bileti olmasına ve uçuş işlemlerini tamamlamak için vaktinde havaalanında bulunmasına rağmen uçağa kabul edilmemesi durumunda öncelikle rezervasyonundan vazgeçecek gönüllü başka yolcular için duyuru yapılır. Gönüllü olmayı kabul eden yolculara, 7 gün içerisinde bilet iadesi, mümkün olan en kısa zamanda alternatif uçuş veya yolcunun kabul ettiği farklı bir tarihte olacak şekilde alternatif bir uçuş teklif edilir. Rezervasyonundan feragat edecek gönüllü bulunamaması halinde Atlas Global yolcuyu iradesi dışında uçağa almayabilir.

Bu durumda yolcu hakları;

• Hizmet Hakkı

• Bilet iadesi veya güzergah değişikliği

• Tazminat talep etme hakkı şeklindedir.

Uçuşun İptal Edilmesi Halinde Yolcu Hakları

Uçuşun iptal edilmesi durumunda yolcuya;

• Hizmet hakkı

• Bilet ücret iadesi veya güzergah değişikliği

• Tazminat talep etme hakkı doğar.

Tazminat talep etme hakkı ise;

• Atlas Global yolcuyu planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde uçuşun iptal olduğuna dair bilgilendirmemesi

• Yolcuyu planlanan hareket zamanından iki hafta ila yedi gün öncesinde iptalden haberdar ederek kendilerine planlanan hareket saatinden en fazla iki saat önce kalkış ve planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra ulaşmalarına imkan tanıyacak güzergâh değişikliği seçeneği sunmaması

• Yolcuyu planlanan hareket saatinden yedi günden kısa bir zaman öncesinde iptalden haberdar ederek kendilerine planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce kalkış ve planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra ulaşmalarına imkan tanıyacak güzergah değişikliği seçeneği sunmaması durumunda ortaya çıkar.

Uçuşun Tehiri (Gecikmesi) Durumunda Yolcu Hakları

Atlas Global’de uçuşun planlanan hareket saatinden itibaren;

• İç hatlardaki uçuşlar ve 1500 kilometreden daha kısa uçuşlarda (1500 km dahil) için iki saat veya daha fazla rötar bekleniyorsa

• 1500km ile 3500 km (3500 km dahil) arası uçuşlar için üç saat veya daha fazla rötar bekleniyorsa

• 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için dört saat veya daha fazla rötar bekleniyorsa yolcular hizmet hakkı kapsamında bulunan ikram ve iletişim olanaklarından yararlanabilirler.

• Uçuş tehirinin planlanan hareket tarihinden sonraki tarihlere sarkması bekleniyorsa yolcular ücretsiz konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanabilirler.

• Tehir en az beş saat olması durumunda, yolcular uçuştan vazgeçerek bilet ücretinin tamamını iade alabilir. İlaveten Atlas Global yolcunun seyahat başlangıç noktasına ücretsiz götürülmesini sağlamakla sorumludur.

Yolcunun Talebi Dışında Bilet Sınıfında Değişiklik Yapılması

Yolcu, aldığı bilet sınıfının bir üstüne yerleştirilirse herhangi bir hak iddia edemez. Eğer yolcunun aldığı bilet sınıfından daha alt sınıflara yerleştirilmesi durumu söz konusuysa Atlas Global bilet sınıfları arasındaki farkı ödemelidir. İlaveten biletin belirli bir yüzdesi de yolcuya iade edilecektir.

İade edilecek tutar;

• 1.500 km (dahil) veya daha kısa tüm uçuşlar için bilet ücretinin %30’luk kısmı

• 1.500 ile 3.500 km arası uçuşlar için (3.500km dahil) bilet ücretinin %50lik kısmı

• 3.500 km’den daha uzun uçuşlar bilet ücretinin %75’lik kısmı kadardır. Hizmet Hakkı Kapsamındaki Uygulamalar

• İkram: 2-3 saat arası gecikmelerde makul ölçüde sıcak ve soğuk içecek hizmeti verilmelidir. 3-5 saat arası gecikmelerde içeceklere ilaveten günün zamanına göre kahvaltı veya yemek hizmeti sağlanmalıdır. 5 saat ve üzeri gecikmelerde içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, ilave hafif ara öğün

• İletişim: Yolcunun iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hakkı vardır ve bu hakta süre kısıtlaması yoktur.

• Konaklama: Konaklamanın gerekli olduğu durumlarda Atlas Global yolcunun uygun bir tesiste ücretsiz olarak konaklaması için imkan sağlamalıdır.

• Ulaşım: Konaklama olacaksa yolcunun havaalanı ve konaklama yeri arasındaki ulaşımın ücretsiz sağlanması Atlas Global yükümlülüğündedir.

Tazminat Hakkı Kapsamı

Yolcunun tazminat hakkı doğan durumlarında havayolundan alacağı miktarlar km ve süre bazında değerlendirilir. Bu tutarlar şu şekildedir:

• İç Hat Uçuşlarda 100 EUR • Dış Hat Uçuşlarda; 1500 km (dahil) veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 EUR, 1500 ile 3500 km arası uçuşlar için 400 EUR, 3500 km’den daha uzun uçuşlar için 600 EUR kadardır. Bu miktarlar TL cinsinden ödenmelidir.

• Yolcuya farklı bir havaalanında sonlanacak ve belirli süre zarfında yapılacak alternatif uçuş önerisinde bulunulması durumunda süreler göz önünde bulundurularak tazminat %50 oranında düşürülür. Bu süreler; 1500 km (dahil) veya daha kısa tüm uçuşlar için 2 saat, 1500 ile 3500 km arası uçuşlar için 3 saat, 3500 km’den daha uzun uçuşlar için 4 saattir.