Anadolu Jet firmasının uçak iptali, uçuş tehiri(rötar), uçağa kabul edilmeme gibi durumlarda yolculara tanıdığı haklar aşağıdaki gibidir:

Anadolu Jet Hizmet Hakkı

Hizmet hakkı yolcunun bekleme süresi göz önünde bulundurularak sunulması gereken imkânları kapsar. Uçuş tehiri, uçuş iptali, bağlantılı uçuşun kesintiye uğraması ve fazla satış nedeniyle uçuş hizmetinin yolcuya verilememesi gibi durumlarda gecikmenin 15. dakikasından itibaren yolcuya uçuş durumu ile ilgili anons geçilmesi gerekmektedir. 2-3 saat ve üzeri uçuş gecikmelerinde sıcak-soğuk içecek hizmeti ve buna ilaveten hafif ara öğün hizmeti, 5 saat ve üzeri uçuş gecikmelerinde sıcak-soğuk içecek, hafif ara öğün ve günün saatine göre ana yemek hizmeti verilmelidir.

Anadolu Jet havayolu firması, 2 saat ve üzeri beklemelerde yolcuya süre sınırı olmaksızın iki telefon görüşmesi, e-posta veya fax hizmetini ücretsiz olarak sağlamaktadır. 8 saat ve üzeri uçuş gecikmelerinde yolcunun konaklama hakkı doğar. Konaklama yapılacaksa konaklamanın yapılacağı tesisi ayarlamak ve havaalanı ile konaklama yeri arasındaki ulaşımı sağlamak Anadolu Jet’in sorumluluğundadır. Konaklama ve ulaşım bedelleri Anadolu Jet’e aittir, yolcudan talep edilemez.

Anadolu Jet Geri Ödeme Hakkı

Yolcunun uçağa rızası dışında kabul edilmemesi, uçuşun iptali ve bağlantılı uçuşun kesintiye uğraması ya da varış noktasının değişmesi durumunda 15. Dakikadan itibaren yolcunun bilet iadesi talep etme hakkı vardır. Ayrıca iç hat uçuşlarında 1-2 saat ve üzeri, dış hatlarda ise 5 saat üzerindeki rötar durumlarında Anadolu Jet tarafından bilet ücreti iadesi veya alternatif bir uçuş teklif edilmelidir.

Alternatif olarak teklif edilen uçuşun yolcu tarafından başta seçilen uçuşla benzer koşullarda olması ve güzergâh değişikliğinin mümkün olan en kısa zamanda yapılması veya yolcunun da kabul edeceği farklı bir tarihe alınması gerekmektedir. Teklif edilen alternatif uçuş farklı bir havaalanından yapılacak ise yolcunun bu havaalanına ulaşımının Anadolu Jet tarafından sağlanması gerekmektedir.

Anadolu Jet Tazminat Hakkı

Yolcunun uçağa fazla satış nedeniyle isteği dışında kabul edilmemesi, alt hizmet sınıfında uçuşa alınması veya uçuş iptalinin olması ve bu iptalin Anadolu Jet tarafından belirlenen süre içerisinde bildirilmemesi durumlarında yolcunun tazminat talep etme hakkı doğar. Tazminat miktarı yurtiçi uçuşlarda 100 Euro’dur. Dış hat uçuşlarında ise tazminat miktarı kilometreye göre belirlenir.1500 kilometre ve altı olan uçuşlar için 250 Euro, 1500-3500 kilometre arası uçuşlar için 400 Euro, 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Euro miktarında tazminatın Anadolu Jet tarafından yolcuya Türk Lirası cinsinden ödenmesi gerekmektedir. Bu tutarlar, yolcuya 1500 km ve altı uçuşlar için 2 saati aşmayan, 1500 km-3500 km arasındaki uçuşlar için 3 saati aşmayan, 3500 km ve üzeri uçuşlar için 4 saati aşmayan alternatif bir uçuş teklif edilmesi halinde %50 indirilerek ödenir.

Uçağa kabul edilmeme durumu öngörülürse Anadolu Jet, ilgili yolcu ile belirli şartlar karşılığında anlaşabilir ve rezervasyonundan vazgeçecek bir yolcu bulmak için anons yapabilir. Rezervasyonundan feragat edecek yolcular için bilet ücreti iadesi, en kısa zamanda olacak şekilde alternatif uçuş teklifi, yolcunun feragat ettiği uçuşun koşulları sağlanarak farklı bir tarihte uçuş teklif edilmelidir. Farklı bir havaalanından hareket edecek alternatif bir uçuş teklif edilmesi halinde ise teklif edilen havaalanına ya da yolcunun kabul ettiği bir noktaya ulaşımının ücretsiz olarak sağlanması Anadolu Jet’in sorumluluğundadır.

Rezervasyonundan vazgeçecek yeterli sayıda gönüllü yolcu bulunamaması halinde ise Anadolu Jet yolcuları kendi iradeleri dışında uçağa almayabilir. Fazla satış nedeniyle uçağa alınmayan yolcuların tazminat hakkı, bilet ücretinin iadesini talep etme hakkı, güzergâh değişikliği hakkı ve firmadan hizmet alma hakkı vardır.

Uçağa alınmama halinde üst veya alt sınıfa yerleştirme durumu söz konusu ise yolcu üst sınıfa yerleştirilmesi halinde Anadolu Jet’ten herhangi bir hak talep edemez. Ancak yolcu alt bir seyahat sınıfına yerleştirilmek istenirse biletler arasındaki fiyat farkının ödenmesi gerekir ve ilaveten uçuş kilometresine göz önünde bulundurularak bilet ücretinin belli bir yüzdesinin de yolcuya geri ödenmesi gerekmektedir. Yolcuya geri ödenmesi gereken miktarlar; 1500 kilometre ve altı uçuşlarda biletin %30’u, 1500-3500 kilometre arası uçuşlarda %50’si ve 3500 kilometre ve üzeri uçuşlarda %75’i şeklindedir.

Uçuşun iptali durumunda Anadolu Jet firmasının yolculara alternatif bir güzergâh veya geri ödeme tekliflerinde bulunması gerekir. Ayrıca yolcunun bekleme paralelinde firmadan hizmet talep etme hakkı doğar. Alternatif uçuşun yolcu tarafından kabul edilmesi halinde teklif edilen uçuşun normalde planlanan uçuştan sonraki günlerde olması halinde ise yolcunun konaklama hakkı doğar ve havaalanı ile konaklama yeri arasındaki ulaşımın Anadolu Jet tarafından ücretsiz olarak yapılması gerekir. Anadolu Jet, uçuş iptalini yolcuya belirlenen sürelerde önceden bildirmekle yükümlüdür. Uçak iptali durumunda 3 şekilde bildirim yapılabilir.

Birincisi; uçuş iptalinin yolcuya planlanan uçuş zamanından iki hafta kadar öncesinden bildirilmesidir. İkincisi; uçuş iptalinin yolcuya 7 gün ile 2 hafta arasında bildirilmesidir ki bu durumda Anadolu Jet yolcuya planlanan uçuştan en fazla iki saat öncesine kadar kalkış ve varış noktasına planlanan saatten en fazla 4 saat gecikmeli bir uçuş teklif etmek durumundadır. Üçüncüsü ise; yolcuya uçuş bilgisinin 7 güne kadar teklif edilmesidir. Bu durumda da planlanan uçuştan en fazla bir saat öncesine kadar kalkış ve varış noktasına planlanan saatten en fazla 2 saat gecikmeli alternatif bir uçuş rotasının havayolu firması tarafından yolcuya sunulması gerekmektedir.

Uçuşun gecikmesi halinde Anadolu Jet bekleme sürelerine ve km bilgisine göre yolcuya hizmet hakkını sunmalıdır. İç hat uçuşlarında ve 1500 kilometreden daha kısa uçuşlarda 2 saat ve üzeri tehir, 1500-3500 kilometre arasındaki uçuşlarda 3 saat ve üzeri tehir, 3500 kilometreden daha uzun uçuşlarda 4 saat ve üzeri tehir öngörülmesi durumunda yolcu hizmet hakkı kapsamındaki maddelerin yerine getirilmesini talep edebilir. Tehirin 5 saat ve üzerinde olması tahmin edilen durumlarda yolcunun bilet ücret iadesi talep etme veya güzergâh değişimi isteme hakkı bulunmaktadır. Uçuştaki rötar hareket saatinin, planlanan hareket saatinden sonraki gün veya günlere aktarılmasına neden olacaksa yolcuya konaklama imkânı tanınmalıdır.